SYSLAGRØNN

Denne kan gjenvinne energi til 4000 husstander i året
Elkem Bjølvefossen har oppgradert verdens eldste energigjenvinnings-anlegg for smelteverk. Uten støtte fra Enova hadde det ikke blitt noe av.