AMOF-Fjell søker CFO

AMOF-Fjell øker aktiviteten og søker ny kanidat til stilling som CFO. For mer informasjon finnes annonsen på Finn.no. 
Arbeidsgiver:         AMOF Fjell Process Technology AS
Stillingstittel:         CFO
Frist:                        11.07.2021
Ansettelsesform:  Fast

Finn annonse finnes her.

Pga økende aktivitet styrker vi organisasjonen; og til en nyopprettet stilling søker vi nå etter CFO.

 

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for lønns- og økonomifunksjonen i selskapet. Herunder regnskap, skatt, avgifter, likviditetsstyring og fakturering
 • Ansvar for månedsavslutning, kvartalsavslutning, årsavslutning og årsoppgjør
 • Sentral rolle i utarbeidelse av budsjetter
 • Utvikling av økonomiske modeller, analyser, KPI-måling, prognoser og adm. systemer/rutiner
 • Forberede saker til styret, i samarbeid med CEO 
 • Forretnings- og prosjektutvikling og risikostyring
 • Aktiv deltakelse I tilbudsprosesser, samt assistere prosjektledere og salgsavdeling med kalkulasjon og utarbeidelse av tilbud
 • Kontakt mot selskapets revisor og løpende oppfølging av bankforbindelser
 • Sikre god internkontroll og overholdelse av offentlige lover, forskrifter og god regnskapsskikk
 • Inngå i selskapets ledergruppe og være en viktig bidragsyter her
 • Noe reisevirksomhet må påregnes, også internasjonalt

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere økonomisk utdannelse, masternivå eller tilsvarende. Bachelornivå kan vurderes
 • Ønskelig med minimum 5 års erfaring fra tilsvarende økonomilederfunksjon  
 • God kommersiell forståelse; både å forstå- og utforme juridiske avtaler
 • Erfaring fra strategisk analysearbeid 
 • Det er ønskelig med erfaring fra marin/maritim bransje, evt. landbasert industri
 • Initiativrik, selvstendig og med gode samarbeidsegenskaper 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og innsatsvilje

Vi søker en ambisiøs og offensiv CFO som kan etablere en selvstendig økonomifunksjon i selskapet og utvikle denne videre. Stillingen rapporterer til CEO, og vil ha et tett samarbeid med styrene i både Norge og Russland. Vi har konkurransedyktige betingelser. Arbeidssted er på Straume.

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rekrutteringsrådgiver hos Headvisor AS; Asbjørn Grini på tlf. 917 94 825. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest innen 11. juli 2021. Om ønskelig blir henvendelser behandlet fortrolig overfor oppdragsgiver inn til annet er avtalt. 

 

Om arbeidsgiveren

I mer enn førti år har AMOF Fjell Process Technology designet spesialisert høytrykks prosessutstyr for olje- og gassproduksjon og prosessering, i tillegg til å bygge anlegg for proteinutvinning, produksjon av fiskemel, slam og flytende avfallshåndtering. Vi har en lidenskap for innovasjon og er ledende i bransjen.

AMOF Fjell Process Technology AS har hovedkontor på Straume utenfor Bergen, og med datterselskap i St. Petersburg i Russland. Vi er 10 ansatte på Straume, 6 ansatte ved vårt kontor i St. Petersburg, og vi er i jevn vekst. Vi har også en økende aktivitet med kontrakter ved vårt datterselskap i St. Petersburg, med en kontraktsportefølje på ca. MNOK 600.

Пролистать наверх