Bygger fiskemelsfabrikker for over 200 millioner kroner i Russland

AMOF Fjell Process Technology AS har så langt i år sikret seg leveranser av åtte

fiskemelsfabrikker til russiske frysetrålere i tillegg til en ny landbasert fiskemelsfabrikk.

Samlet verdi er på over 200 millioner kroner.

https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=60603

Scroll to Top