Kompakte fiskemelfabrikker til russiske rederi

Her legger de siste hånd på verket før fiskemelfabrikkene sendes til russiske rederier

Innovasjonsbedriften i vest har funnet seg et lukrativt marked i øst. Så langt har Amof-Fjell levert 16 komplette melfabrikker i inn- og utland. Se bilder og video!

Av Ketil Svendsen              30. november 2020 5:00

Tekfisk

Gjennom døren skimtes en pent fortøyd oljeplattform. I verkstedshallen ruver det som minner om blanke damplokomotiv. To teknikere i røde kjeledresser jobber konsentrert med en ventil.

Amof-Fjell har leid seg verkstedshall på CCB-basen i Øygarden kommune utenfor Bergen. Det er første gang selskapet monterer ferdig lokalt. Hele ordren på åtte kompakte fiskemelfabrikker går til tre russiske rederi, For Group, Arkhangelsk Trawl Fleet og Norpilgrim. Øygarden-selskapet er den norske leverandøren med flest leveranser av anlegg for mel og olje.

Nå er de to siste fabrikkene nesten klare. Om få dager pakkes også de og sendes videre østover.

Andre løsninger

– Den største konkurrenten er i Danmark, og er en langt større bedrift med mange ansatte, forteller Hans Jakob Aam til Tekfisk.

Aam er salgssjef ved Amof-Fjell Process Technology AS i Øygarden kommune utenfor Bergen. Der jobber det i dag 10 personer.

Det som skiller nordmennenes fabrikk er blant annet rotortallerkenene i tørkeren.

– Våre tallerkener lages av to stålplater som presses mot hverandre, vris og ved hjelp av en «kloløsning» låser platene i hverandre. Det gir to enkle sveisesømmer. Alternativet er 40 sveisepunkter, forteller prosjektingeniør Ridaya Baral.

Mindre risiko for lekkasje, og langt enklere å reparere sier han.

Hva koster et komplett anlegg som her
Nei, vi snakker om et tosifret millionbeløp, sier salgssjefen.

Grakse og olje

AMOF-Fjell to delivere Fishmeal plants to Russia

Tanken til venstre er kokeren, som er første trinn etter at fiskesloet er kvernet på fabrikkdekket om bord. Foto: Ketil Svendsen

Mennene i rødt snakker lavt seg imellom. De monterer en kondensator med tilbakeslagsventil.

Prinsippet i en fiskemelfabrikk er enkelt og robust. Innvoller og avkapp fra fabrikkdekket over kvernes, kokes og presses.

Vann og olje skilles ut under kokeprosessen, og pumpes videre til en trefaset dekanter. Her skilles fiskeoljen fra vannet, og lagres. Den faste massen tørkes og kvernes til mel, som blåses til egne tanker. Melet pakkes i sekker for videre lagring.

Fra smått til veldig stort

Døgnkapasiteten på 48 tonn er vanlig størrelse for fiskebåter, også norske. Den største fabrikkløsningen selskapet har levert er en landbasert løsning til Island på 600 tonn i døgnet. Den minste på 10 tonn.

På store anlegg gjenvinnes også store mengder energi. Energien brukes til å ta ut enda mer oppløste proteiner fra vannet som skilles ut av dekanteren.

– På mindre anlegg i fiskebåter er det ikke plass til energigjenvinning i samme grad, og vannet, som kalles limvannet, går da i sjøen, forteller Reidar Førde.

Han er produksjons- og montasjeleder i Amof-Fjell, og noe av en veteran i bedriften.

AMOF-Fjell to delivere Fishmeal plants to Russia

Salgssjef Hans Jakob Aam, produksjons- og montasjeleder Reidar Førde og ingeniør Ridaya Bara ved Amof-Fjell kan snart sende avgårde de siste to fiskemelfabrikkene til Russland. Foto: Ketil Svendsen

Les hele artikkelen på Tekfisk

Scroll to Top