Langset kjøper seg opp til 100%

Langset kjøper seg opp til 100% eierskap i SSC Holding AS

Langset har kjøpt seg opp til 100 % eierskap i SSC Holding AS. SSC Holding AS har to datterselskap, Hammerfest Industri Service AS og AMOF Fjell Process Technology AS. Frem til nylig eide Langset 50 % av SSC Holding AS.

– Langset bygger konsernet for fremtiden, og denne investeringen viser at konsernet har vilje og evne til å satse på muligheter som vil være med på å styrke vår posisjon for fremtiden, sier Anders Langset, konsernsjef.

AMOF delte senest i går den gode nyheten om signert kontrakt med det russiske selskapet Luntos Co. Ltd på en kompakt fiskemelsfabrikk til en av deres trålere. Fremtidsutsiktene er svært gode. Daglig leder, Jan Terje Sønstabø, og teamet i AMOF har gjort ett godt arbeidet, og også tidligere eiere har bidratt til selskapets suksess. Vi gleder oss til å være med på å støtte utviklingen videre, og er svært fornøyd med at vi gjennom denne satsningen bidrar til å tilby markedet viktige bærekraftige løsninger, sier Anders Langset.

Langset bygger en tydeligere bærekraftprofil, både i dagens forretningsområde og i strategiske valg for fremtidig virksomhet. Konsernet har over tid investert i banebrytende ny teknologi, som AMOF, som utvikler gjenværende næringsressurser innen fiskeri og akvakultur.

– Vi har i løpet av de siste 8 årene omstilt oss og satset på det grønne skifte. Med økende fokus på restråstoff innen havbruks- og fiskeindustrien, i form av blant annet marine proteiner, fiskeolje, slam og energi, er vi blitt en av de ledende leverandørene innen leveranse av prosessanlegg til fiskemel- og fiskeoljeproduksjon om bord på store havgående frysetrålere. I tillegg til det norske markedet, har vi satset mot utlandet og har i dag pågående leveranser til blant annet Canada, Færøyene, Tyrkia, Vietnam og Russland. Russland har blitt et stort og viktig marked for oss. Med eiere som verdsetter arbeidet, som ser fremover og som ønsker å satse, ser vi betydelige muligheter for både vekst og utvikling videre, sier daglig leder Jan Terje Sønstabø i AMOF Fjell Process Technology.

—————————————————————————————————————–

Langset konsernet ble etablert i 1989 og har i dag ca 1 200 ansatte i selskapene til sammen. Med en omsetning totalt sett for i overkant av en milliard årlig er Langset ett av de største konsernene med hovedkontor i Molde.

Ref. Langset AS

Scroll to Top