Stilling som Prosessingeniør/designer i AMOF Fjell Process Technology AS

Prosessingeniør/designer i AMOF Fjell Process Technology AS.

I mer enn førti år har AMOF Fjell Process Technology designet spesialisert høytrykks prosessutstyr for olje- og gassproduksjon og prosessering. Vi prosjekterer, designer og leverer utstyr, maskiner og prosessanlegg for proteinutvinning, produksjon av fiskemel, slam og flytende avfallshåndtering. Vi har en lidenskap for innovasjon og er ledende i bransjen. Våre prosesser og løsninger, er med å bidra til bærekraftig produksjon og energibruk hos våre kunder innen både den grønne og den blå næringen. Vi tar vare på de ressursene som tidligere gikk til spille og som i dag er verdifulle ressurser i blant annet verdens matvareproduksjon.

AMOF-Fjell, main office

AMOF Fjell Process Technology AS har hovedkontor på Straume utenfor Bergen, og med datterselskap i St. Petersburg i Russland. Vi er 10 ansatte på Straume, og 6 ansatte ved vårt kontor i St. Petersburg. Vi har en sterk økning i oppdragsmengde, både i Norge og internasjonalt. Vi har i dag pågående prosjekter og aktiviteter med kunder i blant annet Norge, Russland, Færøyene, Tyrkia, Tunisia, Canada, Vietnam, New Zealand. Selskapet er derfor i en vekstfase og vi ser etter flere dyktige medarbeidere.

AMOF Fjell Process Technology AS er 100 % eid av Langsetkonsernet. Langsetkonsernet består av 18 selskaper som leverer produkter og tjenester innen skip og maritim industri, energisektoren og prosessindustrien. Med rundt 1100 ansatte i konsernet til sammen, med en samlet omsetning på ca. milliard kroner årlig, er konsernet ett av de største konsernene med hovedkontor i Molde.

Vi er stolte av å ha et godt og velfungerende arbeidsmiljø i AMOF Fjell, der engasjerte og dyktige ansatte gjør bedriften til et godt sted å jobbe. Vi legger stor vekt på teamarbeid og lagånd. Vi har fokus på bærekraft og jobber opp mot FNs bærekrafts mål i både utviklingen og design av våre prosesser og løsninger.

Vi styrker organisasjonen; og søker etter en dyktig og ambisiøs prosessingeniør/designer. Du blir en sentral del av vårt team, og får bidra til ytterligere vekst i et selskap med betydelig internasjonal virksomhet. Vi søker deg som har erfaring innen prosess industri og har arbeidet minst 3 år i bransjen. I stillingen kommer du til å arbeide med utarbeidelse av prosessløsninger, både for nye anlegg og integrering i eksisterende produksjon. Du vil være ansvarlig for kravspesifikasjon, prosjektering, driftsettelse samt avslutning og overlevering av totalleveranser.

Som prosessdesigner vil du være involvert i å utvikle moderne konsepter og prosessløsninger, både delprosesser, og hele «turn-key» prosesser. Du vil være tett på både kunder og leverandører, og har en sentral funksjon i både prosjektene og i tilbudsarbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Prosessdimensjonering og detaljprosjektering
 • Design og kalkulasjoner av prosessutstyr
 • Utarbeidelse av energi- og massebalanser, prosesskjema (Flytskjema, P&ID o.l.) og funksjonsbeskrivelser osv
 • Utvikling av miljø-/renseteknologi og tilstøtende tjenester
 • Være med på igangkjøring og driftsoptimalisering av anlegg
 • Prosjekt- og prosjekteringsledelse
 • Mulighet til å følge prosjektene helt fra begynnelsen og frem til ferdig levert anlegg
 • Deltakelse i pilotstudier og videreutvikling av prosesser
 • Være med i tilbudsteam og utarbeide tilbud
 • Faglig ressurs og støtte for prosjektleder og andre kolleger
 • Sørge for at alle forhold angående prosjektleveransene er i henhold til kontrakt, spesifikasjoner, designkrav, lover og regler
 • Oppfølging av prosjekter mht leveranser og leverandører
 • Prosjektrapportering ihht. fastsatte rutiner
 • Ansvar for at HSE blir ivaretatt i våre design og følger alle arbeidsprosesser
 • Fagansvar for prosess, teknologi og regulering i samsvar med interne funksjoner
 • Prosessfaglig støtte og kravstiller til Produksjon, Vedlikehold og Prosjekt
 • Premissgiver for optimal drift, herunder gjennomføring av rotårssaksanalyser (RCA) og forbedringsarbeid
 • Utarbeide standarder
 • Utføre tekniske og økonomiske analyser
 • Utarbeide beslutningsunderlag og delta i salgs-/tilbudsarbeid
 • Ansvarlig for at anlegg/løsninger tilfredsstiller myndighetskrav
 • Tilbudsarbeid
 • Dokumentasjon og oppfølging av prosjektinnkjøp
 • Reisevirksomhet må påregnes, også internasjonalt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor/master grad innen prosessteknikk, maskin, automasjon, kjemi/næringsmiddel, energi/miljø eller lignende relaterte fagområder. Relevant dokumentert erfaring kan erstatte formell utdanning. Du har gjerne et fagbrev i bunn.
 • Ha gode kunnskaper i prosjektstyring og planlegging
 • Kunnskap om dimensjonering av mekaniske, biologiske og kjemiske prosesser
 • Erfaring fra prosjektarbeid med prosesser innen VA, næringsmiddel, industri, biogass eller havbruk
 • Ha generelt god kjennskap til bruk av CAD og andre IT-verktøy, fortrinnsvis AutoCAD, Plant 3D og SolidWorks
 • Kunne utvikle og designe PID i AutoCAD og ta frem prosess beskrivelser
 • Kunne tegne i 3D (vi benytter blant annet Solid Works og Plant 3D)
 • Kunnskap om hygienisk design av rørsystemer
 • Kunne skrive kravspesifikasjoner og være teknisk kontaktperson mot underleverandører
 • Kompetanse/forståelse for grensesnitt mot automasjon
 • God teknisk forståelse og kompetanse fra produksjon, installasjon, vedlikehold og/eller drift av prosessanlegg eller maskineri
 • Ha praktisk erfaring med og ‘’hands on’’ kompetanse fra oppstart og idriftsettelse
 • Erfaring med marine prosessanlegg, akvakultur, osv (krill, fiskeolje, fiskemel, ensilasje osv)
 • God forståelse for næringsmiddeltekniske løsninger (helhet og hygiene)
 • Ha økonomisk forståelse
 • Må kunne jobbe selvstendig og samarbeide godt med både interne og eksterne ressurser
 • Gode kunnskaper og fremstillingsevne i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig,
 • Førerkort i klasse B

Personlige egenskaper

For å lykkes i rollen har du relevant utdanning, har teknisk interesse samt er nysgjerrig. Som person er du empatisk og har en ydmyk fremtoning både internt på kontoret og ute hos kunde. Gode kommunikasjonsevner og relasjonsskapende personlighet er noen faktorer som er en forutsetning i virksomheten.

 • Tar eieransvar, er initiativrik, resultatorientert og driver endring
 • Evne til å helhets- og konseptuell tenking
 • Har evne til å jobbe målrettet, planmessig og strukturert samtidig som du er en selvstendig pådriver i prosjektene du bli involvert i
 • Er støttende og motiverende
 • Du må trives i en variabel arbeidshverdag og aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i hele organisasjonen
 • Beholder roen og oversikten i en hektisk hverdag med mange oppgaver som løper parallelt
 • God gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet
 • Er faglig sterk, har et godt og entusiastisk forhold til faget ditt, og vil utvikle deg videre
 • Evner å kommunisere godt både skriftlig og muntlig med kunder og leverandører
 • Ønsker å bidra til et trivelig arbeidsmiljø hvor vi har det gøy på jobben

Vi tilbyr

 • AMOF Fjell er en bedrift i vekst med innovative planer og ekspansive ambisjoner
 • Norskeid bedrift med internasjonalt fotavtrykk
 • Mulighet til å være med på å utvikle fagområdet og egen stilling
 • Bli en viktig brikke i et selskap med ambisjoner om å ha moderne styringssystemer
 • Mulighet for personlig utvikling på tvers av Langset gruppen
 • Muligheten for å sette preg på driften av selskapet
 • Stor grad av frihet i rollen
 • Muligheten til å jobbe et sted med stolthet, og å være i stand til å si “Mitt arbeid bidrar til å redde planeten”
 • Hos oss vil du få en nærmest unik mulighet til å følge prosjektene helt fra starten og frem til fiks ferdig anlegg, i et marked som er i sterk vekst! Og ikke minst vil du få muligheten til å være med å bygge komplekse og samfunnsviktige installasjoner over «hele verden».
 • Vi er en uformell arbeidsplass med stor takhøyde og et inkluderende arbeidsmiljø, med svært dyktige og engasjerte kollegaer. 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser
Scroll to Top