Stilling som prosjektleder i AMOF Fjell Process Technology AS

Prosjektleder i AMOF Fjell Process Technology AS.

I mer enn førti år har AMOF Fjell Process Technology designet spesialisert høytrykks prosessutstyr for olje- og gassproduksjon og prosessering, i tillegg til å bygge anlegg for proteinutvinning, produksjon av fiskemel, slam og flytende avfallshåndtering. Vi har en lidenskap for innovasjon og er ledende i bransjen. Våre prosesser og løsninger, er med å bidra til bærekraftig produksjon og energibruk hos våre kunder innen både den grønne og den blå næringen. Vi tar vare på de ressursene som tidligere gikk til spille og som i dag er verdifulle ressurser i verdens matvareproduksjon.

 

AMOF-Fjell, main office

AMOF Fjell Process Technology AS har hovedkontor på Straume utenfor Bergen, og med datterselskap i St. Petersburg i Russland. Vi er 10 ansatte på Straume, og 6 ansatte ved vårt kontor i St. Petersburg. Vi har en sterk økning i oppdragsmengde, både i Norge og internasjonalt. Vi har i dag pågående prosjekter og aktiviteter med kunder i blant annet Norge, Russland, Færøyene, Tyrkia, Tunisia, Canada, Vietnam, New Zealand. Selskapet er derfor i en vekstfase og vi ser etter flere dyktige medarbeidere.

AMOF Fjell Process Technology AS er 100 % eid av Langsetkonsernet. Langsetkonsernet består av 18 selskaper som leverer produkter og tjenester innen skip og maritim industri, energisektoren og prosessindustrien. Med rundt 1100 ansatte i konsernet til sammen, med en samlet omsetning på ca. milliard kroner årlig, er konsernet ett av de største konsernene med hovedkontor i Molde.

Vi er stolte av å ha et godt og velfungerende arbeidsmiljø i AMOF Fjell, der engasjerte og dyktige ansatte gjør bedriften til et godt sted å jobbe. Vi legger stor vekt på teamarbeid og lagånd. Vi har fokus på bærekraft og jobber opp mot FNs bærekrafts mål i både utviklingen og design av våre prosesser og løsninger.

Vi styrker organisasjonen; og søker etter en dyktig og ambisiøs prosjektleder. Du blir en sentral del av vårt team, og får bidra til ytterligere vekst i et selskap med betydelig internasjonal virksomhet. Vi søker deg som har erfaring innen prosess industri, verftsindustri eller som leverandør opp imot disse industriene, og har arbeidet minst 10 år i bransjen. I stillingen kommer du til å arbeide med både prosjektledelse og utarbeidelse av system-/prosessløsninger, både for nye anlegg og integrering/oppgradering i eksisterende produksjon. Du vil være ansvarlig for kravspesifikasjon, prosjektering, driftsettelse samt avslutning og overlevering av totalleveranser.

Som Prosjektleder vil du få være involvert i å utvikle moderne prosjektstyringssystemer. Det blir viktig å utvikle helhetlige prosesser. Du vil være tett på, og har en sentral funksjon i den løpende styringen og oppfølgingen av alle deler av prosjektene.

Arbeidsoppgaver

 • Styre og lede prosjektene i samsvar med kontrakt og betingelser
 • Styre og lede prosjektorganisasjon
 • Gjennomføring av lønnsomhetsanalyser av prosjektene, kostnadskontroll og rapportering både internt og eksternt
 • Etterleve og bidra til å ivareta, forbedre og utvikle KHMS rutiner, prosedyrer, sjekklister og øvrige krav i prosjektene og internt i organisasjonen
 • Kontraktsforhandlinger – mot kunder og leverandører
 • Innkjøp og anskaffelser
 • Ansvar for løpende kontroll av kontantstrøm i prosjektet, samt månedlig resultatrapportering og oppdatering av estimater, budsjetter, prognoser og kalkyler
 • Sørge for at alle forhold angående regnskapsførsel og utbetalinger er i henhold til avtaler, lover og regler
 • Oppfølging av prosjekter mht kostnadskontroll og oppfølging av kundefordringer
 • Prosjektrapportering ihht. fastsatte rutiner
 • Rapporteringer og fakturering til oppdragsgiver i samarbeid med regnskapsfører
 • Deltakelse i salgs- og tilbudsarbeid
 • Reisevirksomhet må påregnes, også internasjonalt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor/master grad innen prosessteknikk, maskin, automasjon, kjemi/næringsmiddel, energi/miljø eller lignende relaterte fagområder. Relevant dokumentert erfaring kan erstatte formell utdanning. Du har gjerne et fagbrev i bunn.
 • Arbeidserfaring fra prosjektleveranser til industri, havbruk, olje&gass eller skipsindustri
 • Ha gode kunnskaper i prosjektstyring og planlegging
 • God kommersiell forståelse; utforming av kontrakter, juridiske avtaler og strategisk
 • Internasjonal erfaring med kontrakter og leveranser; kunder og leverandører
 • Ha generelt god kjennskap til bruk av CAD og andre IT-verktøy
 • Kunne skrive kravspesifikasjoner og være teknisk kontaktperson mot underleverandører
 • Kompetanse/forståelse for grensesnitt mot automasjon
 • Ha praktisk erfaring med og ‘’hands on’’ kompetanse fra idriftsettelse
 • God forståelse for næringsmiddeltekniske løsninger (helhet og hygiene)
 • Ha økonomisk forståelse
 • Ha evne til å jobbe både selvstendig og i team, og kunne samarbeide godt med både interne og eksterne ressurser
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Gode kunnskaper og fremstillingsevne i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig,
 • Førerkort i klasse B

Personlige egenskaper

For å lykkes i rollen har du relevant utdanning, har teknisk interesse samt er nysgjerrig. Som person er du empatisk og har en ydmyk fremtoning både internt på kontoret og ute hos kunde. Gode kommunikasjonsevner og relasjonsskapende personlighet er noen faktorer som er en forutsetning i virksomheten.

 • Tar eieransvar, er initiativrik, resultatorientert og driver endring
 • Evne til å helhets- og konseptuell tenking
 • Har evne til å jobbe målrettet, planmessig og strukturert samtidig som du er en selvstendig pådriver i prosjektene du bli involvert i
 • Er støttende og motiverende
 • Du må trives i en variabel arbeidshverdag og aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i hele organisasjonen
 • Beholder roen og oversikten i en hektisk hverdag med mange oppgaver som løper parallelt
 • God gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet
 • Er faglig sterk, har et godt og entusiastisk forhold til faget ditt, og vil utvikle deg videre
 • Kan styre teamet, ta avgjørelser og motivere på en inkluderende måte
 • Evner å kommunisere godt både skriftlig og muntlig med kunder og leverandører
 • Ønsker å bidra til et trivelig arbeidsmiljø hvor vi har det gøy på jobben

Vi tilbyr

 • AMOF Fjell er en bedrift i vekst med innovative planer og ekspansive ambisjoner
 • Norskeid bedrift med internasjonalt fotavtrykk
 • Mulighet til å være med på å utvikle fagområdet og egen stilling
 • Bli en viktig brikke i et selskap med ambisjoner om å ha moderne styringssystemer
 • Mulighet for personlig utvikling på tvers av Langset gruppen
 • Muligheten for å sette preg på driften av selskapet
 • Stor grad av frihet i rollen
 • Muligheten til å jobbe et sted med stolthet, og å være i stand til å si “Mitt arbeid bidrar til å redde planeten”
 • Hos oss vil du få en nærmest unik mulighet til å følge prosjektene helt fra starten og frem til fiks ferdig anlegg, i et marked som er i sterk vekst! Og ikke minst vil du få muligheten til å være med å bygge komplekse og samfunnsviktige installasjoner over «hele verden».
 • Vi er en arbeidsplass med stor takhøyde og et inkluderende arbeidsmiljø, med svært dyktige og engasjerte kollegaer. 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser
Scroll to Top