AMOF-Fjell portefølje:

Nyheter

AMOF-Fjell Process Technology AS new contract for compact Fishmeal plant to new stern trawler to LUNTOS CO. LTD.

AMOF-Fjell Process Technology AS new...

Contract for Compact Fishmeal Plant to LUNTOS CO. LTD. AMOF-Fjell Process Technology AS has signed contract with The Russian deepwater…
Søker etter CFO

Søker etter CFO

AMOF-Fjell søker CFO AMOF-Fjell øker aktiviteten og søker ny kanidat til stilling som CFO. For mer informasjon finnes annonsen på…
Successful sea trail

Successful sea trail

SUCCESSFUL SEA TRIAL In April 2021 AMOF Fjell Process Technology AS technical staff (Jarle Steinsland and Thorleif Andre Gram Gram) performed a successful sea trial…

AMOF-Fjell Process Technology har en lang historie med å designe, produsere, installere og ta i bruk kompakte fiskemelanlegg for ombord på fiskefartøyer. Typiske anlegg har et kapasitets område på mellom 15 og 700 tonn råvarer per. dag.

Fishmeal production
Compact fishmeal plant

Da Atlas-Stord i Norge la ned i år 2000, etter nesten 50 år, engasjerte vi seniorpersonell med over 150 års kombinert erfaring fra design, produksjon og idriftsettelse av fiskemelfabrikker og satt dem sammen med innovative unge ingeniører. Vi utnyttet og utviklet denne erfaringen til ny innovativ prosesseringsteknologi og prosessutstyr.

 • Konseptstudier
 • Komplette fiskemelsfabikker
 • Fabrikk design
 • Design / levering av prosessutstyr
 • Byggeledelse
 • Fabrikasjon og innkjøp
 • Installasjon og igangkjøring
 • Pilot- og testanlegg
Driers delivered to Island for fish meal production
Utløp på presse

AMOF-Fjell Process Technology har lang historie fra inndamper design og fabrikasjon. Inndamping av forskjellige typer som stigerør, tvungen sirkulasjon, fall film og fabrikker er designet, produsert og levert til ulike bransjer rundt om i verden.

Eksempel er denne fallfilm MVR inndamper.

High Pressure MVR fan for concentration of whitefish silage
MVR Falling film evaporator

Shell & Tube Varmeveksleer

AMOF-Fjell Process Technology har designet og bygget varmevekslere i lang tid. Kombinasjonen av termisk og mekanisk design, fabrikasjon, sammen med erfaren personell, har sikret en rekke utfordrende ordrer.

Vi bruker “AspenTech’s Exchanger Design & Rating” for å gjøre avansert termisk design og dimensjonering av varmevekslere. Vellykkede konstruksjoner av termisk prosessutstyr vedlikeholdes av designeren som har kunnskap om:

 • Materialets kjemiske sammensetning og egenskaper
 • Hvilken type utstyr som er best egnet for den etterspurte oppgaven.
 • Den nødvendige erfaringen og de nødvendige tekniske verktøyene for å kunne tilby den riktige veksler for den oppgitte oppgaven
High temperature heat exchanger
Exchanger

Vi er i stand til å levere prosessutstyr i forskjellige typer materialer, for eksempel:

 • Karbonstål
  Rustfritt, forskjellige kvaliteter
 • Tosidig
 • CuNi-materialer
 • Titan
Rull til toppen