Høytrykks luftkjølere

AMOF Fjell Process Technology AS har lang erfaring innen termisk design og mekanisk konstruksjon av prosessutstyr og bruker også avansert programvare for raskt å kunne simulere og evaluere forskjellige driftsforhold.

For å gjøre dette bruker vi AspenTech’s Exchanger Design Rating hvor vi kan utføre følgende:

  • Beregning av alle typer luftkjølte varmevekslere
  • Beregning av luftkjølte kondensatorer (hvilken som helst type)
  • Termisk verifisering
  • Beregninger for trykkfall
  • Max Fouling Analyse (beleggdannelse)

Typical deliveries include:

  • Gasskjølere
  • Kjølere for komprimert gass
  • Oljekjølere
  • Vann/glykol kjølere
  • Tilpassede luftkjølesystemer

See also: Process Equipment

Leave a Reply

Scroll to Top