QHSE & CSR

HSEQ-styringssystemet vårt er sertifisert i henhold til: ISO 9001: 2015, ISO 14001 og ISO 45001. Vi følger også morselskapet vårt Langset’s Management Systems.

Kvalitet og HMS Policy

AMOF Fjell Process Technologies kvalitets- og HMS-policy danner grunnlaget for proaktiv kvalitet og HMS-kultur og er basert på Zero Philosophy. For å sikre vårt ansvar overfor våre ansatte, kunder, leverandører og aksjonærer, er vi forpliktet til følgende:

Quality Policy

 • Lever våre produkter og tjenester i tide og til riktig kvalitet i samsvar med kundens ønsker og forventninger
 • Sørg for at alle ansatte er kompetente og motiverte til å yte det beste for våre kunder
 • Ha tett dialog og overvåke leverandørene våre for å forbedre våre produkter og tjenester
 • Etablere et effektivt kvalitetsstyringssystem for å sikre kontinuerlig

Retningslinjer for helse og sikkerhet

 • Null ulykker og arbeidsrelatert sykdom.
 • Utfør våre aktiviteter i samsvar med myndighetens lover og krav, kundekrav og våre egne krav til helse og sikkerhet.
 • Ulykker skal forhindres ved å håndtere risiko og ved å lære av våre erfaringer.
 • Sørg for at ansatte har god kompetanse og tillit i forhold til oppgavene som utføres.
 • Forsøk kontinuerlig å sikre at arbeidsmiljøytelsen forbedres.

Miljøpolitikk

 • Null utilsiktet utslipp som kan skade miljøet vi opererer i.
 • Utfør våre aktiviteter i samsvar med myndighetens lover og krav, kundekrav og våre egne krav til miljøet.
 • Utfør vårt arbeid med minst mulig innvirkning på miljøet og arbeid systematisk for kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen.

Retningslinjer for samfunnsansvar

AMOF Fjell Process Technology sin CSR-policy er basert på fire kilder; FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens grunnleggende prinsipper om rettigheter på jobben, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og ISO 26000 danner grunnlaget for vår proaktive kvalitet, HMS og CSR-kultur og er basert på Zero Philosophy . For å sikre vårt ansvar overfor våre ansatte, kunder, leverandører og aksjonærer, er vi forpliktet til følgende:

AMOF Fjell i samfunnet
Å bidra innenfor rammen av våre evner til å forbedre økonomiske, miljømessige og sosiale forhold gjennom åpen dialog med interessenter og gjennom aktiv deltakelse i felles innsats.

Menneskerettigheter og arbeidsstandarder
Å drive vår virksomhet med respekt for menneskerettigheter og internasjonalt aksepterte arbeidsstandarder, inkludert konvensjoner og retningslinjer knyttet til forebygging av barne- eller tvangsarbeid, minimumsalder og lønn, arbeidsforhold og organisasjonsfrihet for å nevne noen. Trakassering, diskriminering eller annen atferd som kan oppleves som truende eller nedverdigende er ikke akseptabelt; Diskriminering er heller ikke basert på rase, kjønn, seksuell preferanse eller andre grunner.

Helse og sikkerhet
Å gi et trygt og sunt arbeidsmiljø på alle steder og fasiliteter og å ta tilstrekkelige tiltak for å forhindre ulykker og helseskader. Trygge og positive arbeidsforhold fremmer vekst og suksess både for den ansatte og for selskapet.

Likestilling
Å gi et trygt og sunt arbeidsmiljø på alle steder og fasiliteter og å ta tilstrekkelige tiltak for å forhindre ulykker og helseskader. Trygge og positive arbeidsforhold fremmer vekst og suksess både for den ansatte og for selskapet.

Leverandører
Å etablere og vedlikeholde egnede prosedyrer for å evaluere og velge store leverandører og underleverandører om deres evne til å oppfylle kravene i AMOF Fjells samfunnspolitikk og prinsipper og å opprettholde rimelig bevis for at disse kravene fortsatt blir oppfylt.

Samfunnsengasjement
Å fremme og delta i samfunnsengasjementsaktiviteter som aktivt fremmer økonomisk, miljømessig, sosial og pedagogisk utvikling, som en del av AMOF Fjells forpliktelse til samfunnene der den opererer.

Forretningsetikk
Å opprettholde de høyeste standardene innen forretningsetikk og integritet og støtte innsatsen fra nasjonale og internasjonale myndigheter for å etablere og håndheve høye etiske standarder for alle virksomheter.

Scroll to Top