Renseanlegg for flytende avfall

AMOF Fjell har et bredt spekter av erfaring fra modifikasjoner og levering av komplette avløpsrenseanlegg og testanlegg for behandling av forurenset vann fra innsamling av spillolje, industri, skip eller offshore-aktiviteter.

Våre typiske løsninger inkluderer behandling av “komplisert” avløpsvann (krever behandling utover vanlige kjemiske / biologiske behandlinger) og i mange tilfeller å bruke eksisterende energikilder (f.eks. Overskuddsvarme eller varmegjenvinning fra andre prosesser), noe som åpner for muligheten for å motta statlige subsidier. for miljøkonstruksjon.

Scroll to Top