Fiskemel fabrikk

Da Atlas-Stord i Norge la ned i år 2000, etter nesten 50 år, engasjerte vi seniorpersonell med over 150 års kombinert erfaring fra design, produksjon og idriftsettelse av fiskemel fabrikker og satt dem sammen med innovative unge ingeniører. Vi utnyttet og utviklet denne erfaringen til ny innovativ prosesseringsteknologi og prosessutstyr.
I dag representerer AMOF-Fjell frontlinjen for teknologisk innovasjon innen fiskemel fabrikker på land, fiskemel fabrikker ombord fartøy og denne nesten 100 år gamle industrien.

  • Konseptstudier
  • Komplett design av fiskemel fabrikker
  • Design / levering av prosessutstyr
  • Byggeledelse
  • Produksjon av utstyr
  • Innkjøp
  • Installasjon
  • Idriftsettelse
  • Pilot- og testanlegg
AMOF-Fjell Fishmeal plant
Scroll to Top