AMOF FJELL BOP-FMU - BOP

Blande og doserings enhet for brønninjeksjon, regulerer nøyaktig væske for sikker og pålitelig drift av BOP (Blow-out preventer)

Datablad: AMOF Fjell BOP FMU

Blanding av væsker for å produsere BOP med stabile konsentrasoner, er avgjørende for å opprettholde stabile forhold av BOP-væsker under boring, er avgjørende for kontinuerlig og vellykket drift av BOP-væsken som er i drift.

AMOF Fjell BOP-FMU er et komplett BOP væskeblandings- og håndteringssystem, designet for å forbedre kvaliteten på blandet væske ombord borerigger og for å bruke alle typer BOP-væsker eller volumer.

Mixing unit for BOP fluid

CFD optimalisert Systemet fungerer via en strømningsventil på det eksisterende vanninntaket som gir en jevn vannstrøm til blandeaggregatet. BOP væske- og Glycol-kildene styres av vannstrøm og to elektrisk drevne fortregningspumper (utstyrt med proporsjonale girkasser). Væskene kommer deretter inn i blandetanken via en in-line blandeskrue.

BOP Technical Specifications

Helautomatisk
AMOF-Fjell BOP-FMU har elektroniske strømningsmåler som muliggjør direkte overvåking og justering av BOP- og glykolkonsentrasjonsnivåer i bruk ved hjelp av et kontrollsystem med et grafisk display. Hvert system kan skreddersys etter riggspesifikasjoner, slik at det passer til drikkevann og tilgjengelig plass.

Scroll to Top