Om oss

Lidenskap for innovasjon

I mer enn førti år har AMOF-Fjell Process Technology designet spesialisert høytrykks prosessutstyr for olje- og gassproduksjon og prosessering, i tillegg til å bygge anlegg for proteinutvinning, produksjon av fiskemel, slam og flytende avfallshåndtering.

Vi har lang erfaring fra et bredt spekter av land- og offshore-byggeprosjekter, material- og sveiseteknologi, overholdelse av regelverk, prosjektledelse og anskaffelser. Selskapet har et multidisiplinert og integrert team av PHDs, mekaniske og prosessingeniører fra forskjellige bransjer; som fiskemel, biomasse, slam, slambehandling, reduksjon av utslipp og generell prosessindustri. Dette mangfoldet gjør oss unike og lar oss overføre parallelle teknologier og praktisk kunnskap til prosjektene våre, løse problemer og stadig forbedre bransjeløsninger.

Ved å kombinere mekanisk design og prosessutvikling, spesielt termodynamikk, kan vi utvikle kostnadseffektive løsninger med optimalisert design, materialer, økt kapasitet og forlenget levetid.

Engineering:

 • Nøkkelferdig levering
 • Varmeveksler design
 • Fallfilm inndampere
 • MVR inndampere
 • Varme- og maskinteknikk
 • CFD-analyse flyt og varmeoverføring
 • Fluid Flow Engineering
 • Testing og igangkjøring

  Design og fabrikasjon:
 • Trykkfartøy og akkumulatorer
 • Varmevekslere
 • Fiskemel fabrikker
 • Kjølere og kondensatorer
 • Lagertanker og kolonner
 • Prosessmoduler
Scroll to Top