Prosess anlegg

AMOF Fjell Process Technology kan utføre konseptuelle studier, fullstendig anleggsdesign, fabrikasjon, innkjøp, installasjon og igangkjøring. Slike anlegg vil ofte være basert på AMOF Fjell Process Technologys egenart process equipment.

 • Konseptstudier
 • Nøkkelferdig leveranse
 • Design og leveranse av utstyr
 • Byggeledelse
 • Produksjon
 • Innkjøp
 • Installasjon
 • Idriftsettelse
 • Pilot- og testanlegg

Prosessanlegg

 • WHE- Waste Heat Evaporators (falling and rising film)
 • MVR- Mechanical Vapor Recompression
 • Fiskemelsfabrikker (landbaserte og om bord på fiskefartøyer)
 • Renseanlegg for avløpsvann
 • Bio Slam
 • Gjenvinning av varme og energi
 • Væskeblandingsenheter

See references

Scroll to Top