Slambehandling

  • Høyest mulig eksplosjonssikkerhet
  • Lavest mulig energiforbruk
  • Full kontroll av luktutslipp
  • Null mikrobiologisk aktivitet i produktet
  • Prosess med lite støy
  • Helautomatisk anleggsdrift
  • Kvalitetsbevisst utstyrsdesign og riktig materialvalg for maksimal utstyrslevetid

Last ned (PDF):

AMOF-Fjell Thermal Disc Dryer Datasheet

See also Container based test dryer

Sludgeplant

Slamtørkesystem:AMOF-Fjell (IBD) indirekte bio- tørkesystem for slambehandling

Prosessflyt diagram AMOF-Fjell tørkeprosess:

Sludgeplant PFD

Prosessfunksjoner

Prosessen er basert på den robuste AMOF-Fjell Thermal Disc Dryer designet for oppvarming med damp (6-10 bar), varmt vann eller termisk olje. Energiforbruket er vanligvis 750 kW termisk energi og 50 kW elektrisk kraft per tonn fordampet. Det våte slammet fra det mekaniske avvanningsanlegget pumpes inn i tørken, hvor det blandes med en del resirkulerte tørstoff til fuktighetsinnhold under hvor vi ungår lim dannelse. Dette er nødvendig for å unngå overdreven belastning og slitasje på maskinen. Blandingen oppvarmes effektivt til kokepunktet av den store varmeoverflaten som er tilgjengelig inne i tallerkentørken, og damp blandes med en luftstrøm og suges ut fra dampkuppelen. Oksygennivået holdes under eksplosjonsgrensen, men i tillegg har tørken eksplosjonsavlastninger installert som en ekstra sikkerhet. Dampen blir renset og kondensert i et syklon- og to-trinns kondenserings- og luktvasksystem. Den latente varmen i dampen regenereres i en indirekte kjølesløyfe og kan brukes på nytt i vannbehandlingsanlegget. Den lille mengden ukondenserbare gasser (200-400 Nm 3 per tonn fordampet) fjernes fra prosessen og brennes vanligvis i dampkjelen.

Scroll to Top