AMOF-Fjell BOP-FMU – BOP FLUID BLANDEENHET FOR NØYAKTIG VÆSKEKONTROLL FOR SIKKER OG MER PÅLITELIG DRIFT AV BOP

Væskeblanding og -håndtering
Opprettholdelse av stabile konsentrasjoner av BOP-væsker under boring er avgjørende for kontinuerlig jevn og vellykket drift. AMOF-Fjell BOP-FMU er et komplett BOP væskeblandings- og håndteringssystem, designet for å forbedre kvaliteten på blandet væske ombord på borerigger og å bruke alle typer BOP-væsker.


CFD optimalisert
Systemet fungerer via en strømningsventil på det eksisterende vanninntaket som gir en jevn vannstrøm til blandeaggregatet. BOP Fluid- og Glycol-kildene styres av vannstrøm og to elektrisk drevne fortregningspumper (utstyrt med proporsjonale girkasser). Væskene kommer deretter inn i blandetanken via en “in-line” blandeskrue.

Helautomatisk
AMOF-Fjell BOP-FMU har elektroniske strømningsmålere som muliggjør direkte overvåkning og justering av BOP- og glykolkonsentrasjonsnivåer i bruk, ved hjelp av et kontrollsystem med grafisk display. Hvert system kan skreddersys etter riggspesifikasjoner, slik at det passer til drikkevann og tilgjengelig plass.

Forbedret BOP-væskekvalitet 3. generasjons teknologi Kompakt og tilpasset design Alle typer / volumer av BOP-væsker Automatisk overvåking og drift

BOP Technical Specifications

Rull til toppen