Høyviskositets MVR Inndamper for ensilert hvitfisk levert til Pelagia Bodø

Høyviskositets MVR Inndamper

Kapasitet:     5500kg/h avdamp
Produkt inn:  Ensilasje fra hvitfisk
Produkt ut:    Protein konsentrat

Leveringsdato 2018, Norge

Se også Evaporators fra AMOF-Fjell

High viscosity MVR Evaporator

Capacity: 5500kg/h evaporation
Feed: White fish silage
Product: Protein concentrate

Delivered 2018, Norway

See also Evaporators from AMOF-Fjell

Scroll to Top