AMOF-Fjell portefølje:

Nyheter

Kompakte fiskemelfabrikker til russiske rederi

Kompakte fiskemelfabrikker til russiske rederi

Her legger de siste hånd på verket før fiskemelfabrikkene sendes til russiske rederier Innovasjonsbedriften i vest har funnet seg et…
Compact Fishmeal Plant

Compact Fishmeal Plant

Amof-Fjell Process Technology AS new contract for a compact fishmeal plant with the Faroe Island company Havborg Amof Fjell Process…
Sludge treatment

Sludge treatment

AMOF-Fjell sludge treatment AMOF-Fjell offers complete system for sludge drying. System involves: Filtration Floculation Press Drying up to 98% dry…

AMOF-Fjell Process Technology har en lang historie med å designe, produsere, installere og ta i bruk kompakte fiskemelanlegg for ombord på fiskefartøyer. Typiske anlegg har et kapasitets område på mellom 15 og 700 tonn råvarer per. dag.

Fishmeal production
Compact fishmeal plant

Da Atlas-Stord i Norge la ned i år 2000, etter nesten 50 år, engasjerte vi seniorpersonell med over 150 års kombinert erfaring fra design, produksjon og idriftsettelse av fiskemelfabrikker og satt dem sammen med innovative unge ingeniører. Vi utnyttet og utviklet denne erfaringen til ny innovativ prosesseringsteknologi og prosessutstyr.

 • Konseptstudier
 • Komplette fiskemelsfabikker
 • Fabrikk design
 • Design / levering av prosessutstyr
 • Byggeledelse
 • Fabrikasjon og innkjøp
 • Installasjon og igangkjøring
 • Pilot- og testanlegg
Driers delivered to Island for fish meal production
Utløp på presse

AMOF-Fjell Process Technology har lang historie fra inndamper design og fabrikasjon. Inndamping av forskjellige typer som stigerør, tvungen sirkulasjon, fall film og fabrikker er designet, produsert og levert til ulike bransjer rundt om i verden.

Eksempel er denne fallfilm MVR inndamper.

High Pressure MVR fan for concentration of whitefish silage
MVR Falling film evaporator

Shell & Tube Varmeveksleer

AMOF-Fjell Process Technology har designet og bygget varmevekslere i lang tid. Kombinasjonen av termisk og mekanisk design, fabrikasjon, sammen med erfaren personell, har sikret en rekke utfordrende ordrer.

Vi bruker “AspenTech’s Exchanger Design & Rating” for å gjøre avansert termisk design og dimensjonering av varmevekslere. Vellykkede konstruksjoner av termisk prosessutstyr vedlikeholdes av designeren som har kunnskap om:

 • Materialets kjemiske sammensetning og egenskaper
 • Hvilken type utstyr som er best egnet for den etterspurte oppgaven.
 • Den nødvendige erfaringen og de nødvendige tekniske verktøyene for å kunne tilby den riktige veksler for den oppgitte oppgaven
High temperature heat exchanger
Exchanger

Vi er i stand til å levere prosessutstyr i forskjellige typer materialer, for eksempel:

 • Karbonstål
  Rustfritt, forskjellige kvaliteter
 • Tosidig
 • CuNi-materialer
 • Titan
Scroll to Top