Kompakt fiskemel fabrikk levert til fisketråler F/T Sunderøy

Fishmeal Plant retrofit F/T Sunderøy (56m)

Anlegget er installert på fisketråler F / T Sunderøy. ISCC har nylig kjøpt tråleren fra Prestfjord AS i Sortland, Norge. Anlegget har en kapasitet på å håndtere 48 tonn råvare per. døgn og er designet og levert av AMOF- Fjell Process Technology AS. Anlegget vil produsere marine proteiner av høy kvalitet og fiskeolje fra fiskeavfall og avskjæringer. Kontrakten for fiskemel anlegget ble plassert i mai, og leveransen vil være innen januar – 2020.

Kapasitet: 48T / D.
Kunde: Independent Seafood Canada Corporation
Levering 2019 mai – november

Last ned datablad: AMOF-Fjell Compact Fishmeal Plants

Fishmeal plant
Scroll to Top